2011, ഡിസംബർ 6, ചൊവ്വാഴ്ച

പുഴ കടക്കണംഒന്ന്.
----
പുഴ കടക്കണമതിനു മുന്നെയീ
തെളിനീരിലൊന്നു നീന്തിത്തുടിക്കണ-
മതിന്നാഴക്കയങ്ങളിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നോരൊ
കവിതക്കനവുകളയവിറക്കണം.
അമ്മതന്നുദരത്തിൽ പുളഞ്ഞുൾച്ചൂടറിയണം


പുഴ കടക്കണമതിനു മുന്നെ നിൻ
കളിവീടു തകർക്കണം , നിൻ കവിളിലൊഴുകും
പുതു കൈവഴിയുപ്പു നുണഞ്ഞു കളിത്തോഴി
നിന്നെ പുണർന്നൊട്ടു കിനാവുകൾ കാണണം


കനവിലൊരു കണ്ണീരു കുഴയാത്ത മണ്ണിൽ
പുതു കളിവീടു വയ്ക്കണം
നിറ മേഴുമഴകായ തൊങ്ങലുകൾ ചാർത്തണം
അച്ഛനായമ്മയായീ പായാരം ചൊല്ലിയകമേ
കലഹിച്ചിരിക്കണം
ഒരു വറുതിയിലോണത്തിലൊന്നായി നിറയണം
മണ്ണപ്പം ചുട്ടുമരവയർ പോറ്റണ,മതിഥിയ്ക്ക്
തുമ്പപ്പൂ ചോറൊട്ടു നാക്കിലയിൽ കരുതണം


പുഴ കടക്കണമതിനു മുന്നെയാ
കരിവളക്കൈ പിടിക്കണം
കാർകൂന്തൽച്ചുരുളിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തിയപ്പുഴഗന്ധം
മുകർന്നെന്റെയെന്റേതു മാത്രം നീയെന്നോതി
സ്വപ്ന നിറവിലൊരു നിലാവു കണ്ടീടണം


പുഴ കടക്കണമതിനു മുന്നെയാ
നടയിലെ തേവരെ തൊഴുതുമടങ്ങണം
മിഴിപൂട്ടിയരയാലിൻ
ചോട്ടിലിരുന്നാമര മീമര നാമം ജപിക്കണം
ഒരു മൺ പുറ്റിനകം പേറിയാത്മദു:ഖങ്ങൾ മറക്കണം
ബോധിയുടെ കായ്മധുരം നാവിലിറ്റീടണം
വാതിൽപ്പഴുതിലൂടൊരു
ശൂലമുനയാദ്യാക്ഷരത്തിന്റെ ബോധം നിറയ്ക്കണം
ഒടുവിലൊരു ശലഭമായി വർണ്ണവിസ്മയം തീർത്തെന്റെ
കവിതക്കനവുകൾ തപമൊഴിഞ്ഞെത്തണം


രണ്ട്
----


പുഴ കടക്കണം മുഗ്ദ്ധയെന്നും
നിറകുടമെന്നും കവിത കെട്ടിയോർ
കാവൽക്കുന്നിടിച്ചിട്ടും തണ്ണീർക്കുടമുടച്ചിട്ടും
തണൽക്കാടെരിച്ചിട്ടും ദാഹവേരറുത്തിട്ടും
കനൽച്ചൂളയെരുയുമകം കാണാത്തോരിറ്റു
മഷി പടർത്താത്തോർ കരവാളെടുക്കാത്തോർ!


പുഴകടക്കണമിക്കരയിൽ തപമിരിക്കു-
മധികാര ദുരകൾ ഗാന്ധർവ്വ തൃഷ്ണകൾ
വനദർഭയിലെരിയുമന്ധകോപാഗ്നിക
മഴുവെറിഞ്ഞുറവുവറ്റിക്കും നരമോഹദീപ്തികൾ


പ്രൗഢ നീയുർവ്വി ചരിഞ്ഞും ചാഞ്ഞുമാ
ഹരിതച്ചുരുൾ മുടി ചിക്കി വെയിൽ കൊള്ളിക്കെ
സ്വർഗ്ഗദുരകനലായി തീയായി വറുതിയായി
നരവീണു മുകിലുകൾ
നിൻ ചുടു നിശ്വാസമാവിയിൽ നീറായി കറുകകൾ കതിരുകൾ
പിന്നെയും വസുധേ നിൻ തിരുജടയിലെ
മഞ്ഞായ മണ്ണിൽ നിന്നീ ഭഗീരഥിയെത്തുന്നു,
അനുഗാമിനിയമൃതഹഗീതിപോൽ
ഹിമകണമുരുകി നിർമ്മല സിന്ധുവെത്തുന്നു
ധവളമൊരു ദാവണി നീളേ വീണപോൽ നിളയൊഴുകുന്നു


പുഴകടക്കണം
മണ്ണിന്നാഴത്തിലൊരു ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുമ്പോൾ
മാതൃഗർഭത്തിലേക്കൊരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തൊടുക്കുവോർ


ഇടയബാലന്റെയോടക്കുഴൽ നാദമൊരു
നടനചാരുതയേറ്റവേ
പുഴകടക്കണമമൃതജലനേരിമ
കാകോളമാക്കിടും നീരിരുൾപ്പാമ്പുകൾ


പുഴകടക്കണം ദ്രുതതാളനിറവിൽ ഋതുമുറകൾ തെറ്റി
നൂപുരമഴിച്ചെറിയും കാർമുകിൽ വേരുകൾ


പുഴകടക്കണം കരിങ്കാക്ക നീയും
പുഴയിലെ ജഢം കൊത്തി നീക്കാത്തവൻ


പുഴകടക്കണം വലക്കാരൻ നീയും
തെളിനീറ്റിലെക്കീടമരിച്ചുമാറ്റാത്തവൻ


കടലുണ്ടല്ലോ പുഴയെന്തിന്നു ഞാൻ
നരഭോഗങ്ങളടിയുവാനിപ്പുഴ മരിക്കണം


മൂന്ന്
----
പുഴകടക്കണമീ നിറഞ്ഞ നേരമി-
ക്കരയിൽ വറുതിയല്ലോ ദുരിതക്കെടുതി മാത്രം


പുഴക്കരയിലെന്നോ മറന്ന പങ്കായ-
മതിൻ പല്ലവി തേടട്ടെ ഞാൻ!
OO അജിത് കെ.സി


കവിത കേൾക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: