2011, ഡിസംബർ 31, ശനിയാഴ്‌ച

സാക്ഷ

വീട്ടിലെ ഗൂർഖയാണെങ്കിലും
പേടിത്തൊണ്ടനാണ്
സാക്ഷ,
രാത്രിയുണർന്നാൽ
ക്ട്ക്ടാന്ന് പെടയ്ക്കും...

ഉച്ചച്ചൂടിൽ,
കതകിനു പിന്നിൽ
പമ്മിയിരുന്ന സാക്ഷയെ
കയ്യോടെ പിടിച്ച്
ഒറ്റയാണിയിൽ
ചുറ്റിക വീഴ്ത്തി
'ചുപ്' പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഉണ്ണി ഊറിച്ചിരിച്ചു,
അമ്മ മിഴിച്ചു നോക്കി,
ഊം ഊംന്ന് ഉണ്ണി
കണ്ണിറുക്കി തോളുകുലുക്കി...

നഖത്തിൽ ചുമ്മിയ
ചുറ്റികയെറിഞ്ഞ്
അമ്മ അരിശം പൂണ്ടു,
നീറ്റലൂതിയാറ്റി
ഉണ്ണി അരികെയിരുന്നു...

നഖത്തിലെ
ചെണ്ടുറോസ
നീലയായി,
രാത്രിയായി,

 പിന്നെയുമാരോ കതകുലച്ചു,
സാക്ഷ പേടിച്ച്
നിശ്ശബ്ദം വിറച്ചു,
ഉണ്ണിക്ക് പിന്നേം ചിരി പൊട്ടി!

ഈർച്ചവാളിന്റെ
അരികു പോലെ
കതകിനു കീഴെ
നിലാവൂറിച്ചിരിച്ചു,
ആകാശക്കണ്ണുകൾ
അടർത്തിപ്പതിച്ച
മരക്കതകിൽ
ഉള്ളുടഞ്ഞ്
ഉണ്ണിയെ നോക്കാതെ
സാക്ഷ ഇരുന്നു,
ചേച്ചി അമ്മയേയും
അമ്മ ഉണ്ണിയേയും
ചേർത്തു പിടിച്ചു,
അമ്മേടെ മാറിലും
സാക്ഷ പിടച്ചു...

ഉണ്ണിയുറങ്ങും
ചേച്ചിയുറങ്ങും
അമ്മയും സാക്ഷയും
ഉറങ്ങാതെ
രാത്രി പാതി കഴിയും,
ആടിയാടിയപ്പോൾ അച്ഛനെത്തും,
അമ്മ ഉറക്കം നടിക്കും
സാക്ഷ ഉറങ്ങും...

ചേച്ചി മിടുക്കി,
അമ്മ ഉറങ്ങിയ നേരം നോക്കി
സാക്ഷയെ മെല്ലെ മാറ്റിക്കിടത്തി
പടിയിൽ കിടന്ന
അച്ഛനെ ചവിട്ടാതെ
ഒരു നാൾ നിലാവിലിറങ്ങി,
അന്നച്ഛൻ അമ്മയെ തല്ലി
അമ്മ ഉണ്ണിയെ തല്ലി
ഉണ്ണി സാക്ഷയോട് പിണങ്ങി,
ഉണ്ണി സാക്ഷയെ തല്ലി!

OO അജിത് കെ.സി


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: