2012, ഫെബ്രുവരി 3, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മണിപ്രവാളം


മരയോന്തും മരഞ്ചാടിയും
തമ്മിലുണ്ടായ
പ്രണയ ഉടമ്പടിയ്ക്ക്
കുറച്ചധികം പഴക്കമുണ്ടെന്ന്
പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ചേക്കില്ല

മഹായുദ്ധങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
ഡാർവ്വിനു മുമ്പ്
(ഇതിഹാസകാലത്തെക്കുറിച്ച്
പറയാൻ വേണ്ടത്ര വിവരമില്ല!)
അതിരു നിശ്ചയിക്കാത്ത
ഏതോ ഉഷ്ണമേഖലാവനത്തിൽ
ഉച്ചമയക്കത്തിൽ
പുറം ചൊറിഞ്ഞ്
ഒരു നിലവിളി പോലെ
പിറന്നു തഴച്ചതായിരുന്നു
ആ പ്രണയം

പ്രണയകാലത്ത്
പ്രാണേശ്വരന്റെ
മെയ്യഭ്യാസങ്ങൾ കണ്ട്
പെണ്ണാൾ
മരച്ചില്ലയിൽ കുലുങ്ങിച്ചിരിച്ചു,
പ്രണയവർണ്ണങ്ങളണിഞ്ഞു
മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞ്
പ്രണയമാകട്ടെ
അവതാരഗർഭം കൈക്കൊണ്ടു...

പുത്രപുംഗവൻ
ഇരുകാലിൽ നടന്ന്
കരണം മറിഞ്ഞ്
നാവു നീട്ടി
നിറം മാറി നിറം മാറ്റി
ഇര തേടിയിരുന്നു!

മരഞ്ചാടി മുത്തശ്ശാ,
മുറിയാത്ത വാലുമായി
ഇനിയെങ്കിലും നീ
ശബ്ദസാഗരത്തിലെ
നിബിഢവനത്തിലേക്കുൾവലിയുക
പ്രണയസൗഗന്ധികവും കാത്ത്
അവിടെയുണ്ടാകും പ്രാണേശ്വരി,
ഗർഭപാത്രം കഴുകി കമഴ്ത്തി
മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ
നരവീണ നൊമ്പരങ്ങളുമായി!

OO അജിത് കെ.സി 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: