2012, ഫെബ്രുവരി 4, ശനിയാഴ്‌ച

യുവജനോത്സവം

യുവജനോത്സവം

അംഗരാഗങ്ങളണിഞ്ഞ്
അടിവസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ്
മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്ത്
പുല്ലാങ്കുഴലുമെടുത്ത്
യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ
മുടിക്കെട്ടിൽ അവളാണ്
മയിൽപ്പീലി ചൂടിത്തന്നത്

എ ഗ്രേഡിൽ
തിരികെയെത്തുമ്പോൾ
മഞ്ഞപ്പട്ടിന്റെ ഞൊറിയഴിഞ്ഞിരുന്നു,
പ്രണയക്കുരുക്കിട്ട
കറുത്ത ചരടൊഴികെയെല്ലാം
വിധികർത്താക്കൾ കവർന്നെടുത്തിരുന്നു!

OO

നിഷാദേന്ദ്ര മോക്ഷം


കാട്ടാളനു കൂട്ടുകാരൻ
മരൻ എന്നു പേരുള്ള
പട്ടിക്കുട്ടിയെ നൽകി

മരാ മരാ ചൊല്ലി
കവിതയെഴുതി,യവൻ
നാരായണപാദം പൂകി!

OO  അജിത് കെ.സി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: